DE | EN | PL

Kontakt

Dr. univ. Med. Peter PEER
Juns 592 | 6293 Tux
Österreich

Tel: +43 5287 86180

Fax: +43 5287 861804
info@dr-peer.at

Godziny otwarcia gabinetu

Grudzie? - Kwiecie?:
Poniedzia?ek-Pi?tek:
08.00 - 12.00
16.00 - 18.00

Wtorek + Piatek popoludniu zamkniety!!!

 

Kwiecie? - Listopad:
Poniedzia?ki, Wtorki
& Pi?tki:
od 08.00 do 12.00 godz.
od 16.00 do 17.00 godz.

 
?rody: 08.00 - 12.00, popo?udniami gabinet zamkni?ty

 

Czwartki: 8.00 - 12. 00 oraz od 16.00 - 18.30 

 

 

Dy?ury nocne & weekendy: 

Dy?ury nocne w naszym gabinecie odbywaj? si? w dni powszednie od godz. 19:00 do 7:00 oraz w weekendy od pi?tku godz.19:00 do poniedzia?ku godz.7:00. Lekarza mo?na wezwa? dzwoni?c na bezp?atny numer 141 (podczas rozmowy prosz? poda? kod pocztowy 6293)

 

 

 

Us?ugi lekarskie

Poni?ej w skrócie oferta moich us?ug lekarskich:

 • opieka lekarska (w??cznie z wizytami domowymi w razie potrzeby)

 • opeka medyczna podczas urazów powypadkowych (w??cznie z digitalizacj? zdj?? RTG - "Readertechnik“)

 • Terapia manualna (Chiroterapia)

 • Medycyna paliatywna - opieka, porady
   
 • Badania profilaktyczne

 • Calkowita opieka podczas ci??y (pomary cukru we krwi, szczepienia....)

 • EKG, badania p?uc

 • Badania laboratoryjne

 • Porady dotycz?ce szczepie?

 • Terapia przeciwbólowa (infuzje przeciwbólowe, infuzje reaumatyczne)

 • 24 godzinne mierzenie ci?nienia

 • Wymiana cewnika

 • Punkcja (Stawu kolanowego ...)

 • Lekarz szkolny w dolinie Tux

 • Lekarz w ratownictwie górskim

Informacje & Aktualno?ci

Pod tym linkiem znajduj? si? artyku?y oraz aktualne informacje dotycz?ce zdrowia i zdrowego trybu ?ycia.
» weiter

Partnerzy

Linki na strony naszych przyjació? i partnerów.
» weiter

Grudzie? - Kwiecie?:
Poniedzia?ek-Pi?tek:
08.00 - 12.00
16.00 - 18.00

Uwaga: Wtorek + Piatek popoludniu zamkniety

 

Prosz? zwróci? uwag? na godziny otwarcia gabinetu w okresie letnim: Pn, Wt, Pt, od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz  od godz. 16.00 do godz. 17.00, ?roda od godz. 8.00  do godz. 12.00  Uwaga: po po?udniu gabinet zamkni?ty, czwartek od godz 8.00 do 12.00 oraz od 16.00 do godz. 18.30.