DE | EN | PL

Kontakt

Dr. univ. Med. Peter PEER
Juns 592 | 6293 Tux
Österreich

Tel: +43 5287 86180

Fax: +43 5287 861804
info@dr-peer.at

Godziny otwarcia gabinetu

Grudzie? - Kwiecie?:
Poniedzia?ek-Pi?tek:
08.00 - 12.00
16.00 - 18.00

Wtorek + Piatek popoludniu zamkniety!!!

 

Kwiecie? - Listopad:
Poniedzia?ki, Wtorki
& Pi?tki:
od 08.00 do 12.00 godz.
od 16.00 do 17.00 godz.

 
?rody: 08.00 - 12.00, popo?udniami gabinet zamkni?ty

 

Czwartki: 8.00 - 12. 00 oraz od 16.00 - 18.30 

 

 

Dy?ury nocne & weekendy: 

Dy?ury nocne w naszym gabinecie odbywaj? si? w dni powszednie od godz. 19:00 do 7:00 oraz w weekendy od pi?tku godz.19:00 do poniedzia?ku godz.7:00. Lekarza mo?na wezwa? dzwoni?c na bezp?atny numer 141 (podczas rozmowy prosz? poda? kod pocztowy 6293)

 

 

 

Impressum

Für den Inhalt

W?a?ciciel strony:
Dr. Peter Peer
Juns 592
6293 Tux

Cz?onek Tyrolskiej Izby Lekarskiej 
Nazwa zawodu: Lekarz ogólny internista (tytu? lekarza uzyskany w Austrii)Dzia?alno?? podlega Kodeksowi Etyki Lekarskiej z 1998 r.

UID-Nr.: ATU 33323203

info@dr-peer.at

Drodzy u?ytkownicy!Informuj?, i? nie jestem uprawniony do udzielania informacji telefonicznie lub drog? e-mail dotycz?cych diagnoz. A zawarto?? mojej strony s?u?y tylko i wy??cznie w celach informacyjnych.

Postawienie w?a?ciwej diagnozy lub badanie pacjenta odbywa si? tylko i wy??cznie w mojej praktyce lekarskiej.

Disclaimer/Wy??czenie odpowiedzialno?ci: Nie odpowiadam za linki, które  odnosz? si? do innych witryn internetowych lub ich zawarto?ci. 

Design

push up WerbeAgentur
Geisler & Mader OG
Dorfplatz 10
A-6274 Aschau im Zillertal
www.push-up.at 

Wsparcie techniczne:

netwerk Kreidl GmbH & Co KG
Dorfstraße 16
6275 Stumm im Zillertal
www.netwerk.at

Zdj?cia

Dr. Peter Peer, shutterstock.com, Ungerank Bernhard

Informacje & Aktualno?ci

Pod tym linkiem znajduj? si? artyku?y oraz aktualne informacje dotycz?ce zdrowia i zdrowego trybu ?ycia.
» weiter

Partnerzy

Linki na strony naszych przyjació? i partnerów.
» weiter

Grudzie? - Kwiecie?:
Poniedzia?ek-Pi?tek:
08.00 - 12.00
16.00 - 18.00

Uwaga: Wtorek + Piatek popoludniu zamkniety

 

Prosz? zwróci? uwag? na godziny otwarcia gabinetu w okresie letnim: Pn, Wt, Pt, od godz. 8.00 do godz. 12.00 oraz  od godz. 16.00 do godz. 17.00, ?roda od godz. 8.00  do godz. 12.00  Uwaga: po po?udniu gabinet zamkni?ty, czwartek od godz 8.00 do 12.00 oraz od 16.00 do godz. 18.30.